Levering

Bestellingen worden vanuit Belgïe binnen een termijn van 15 werkdagen na ontvangst van de bestelling bedandeld onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de vooraad, van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen en het –in de pop-up verschenen- jaarlijksverlof.

Indien de prijs door overschijving betaald wordt, begint de leveringstermijn vanaf de datum van ontvangst van de betaling te lopen. Alle indicatieve “time-out” leveringen kunnen niet tot enige schadevergoeding of annulering van de bestelling aanleiding geven.

De verkoper stelt zich niet aansprakelijk voor late levering en/of niet-levering in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten zijn controle., die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk of duurder in het geheel of gedeeltelijk zou maken, of als gevolg van feiten van derden, zoals leveranciers van de betrokken partijen, aannemers, agenten, vertegenwoordigers en vervoerders, of indien de koper aan zijn verplichtingen niet voldoet.

Worden beschouwt als gevallen van overmacht die de verkoper van zijn verplichting tot levering vrijmaken: oorlog, oproep, brand, stakingen, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading.

De verkoper zal de koper van de hierbovenvermelde gevallen of gebeurtenissen in geschikte

tijd op de hoogte houden.

In elk geval zal de tijdige levering alleen optreden indien de koper volledig aan zijn verplichtingen tegenover de verkoper voldaan heeft.

Reprise - Terugtrekking

De koper geniet van een termijn van 14 dagen om de goederen naar de verkoper terug te sturen. De goederen moeten ongebruikt zijn, verpakt in de originele verpakking en teruggestuurd na bericht per e-mail op het volgende adres: info@scooty.be

Een kopie van de factuur moet noodzakelijkerwijs met de retourzending gepaard gaan.

Geretourneerde artikelen moeten frankeert en per aangetekende verzending naar het volgende adres teruggestuurd worden:

SCOOTY sprl,

Grand’Rue 79,

B- 7700 Mouscron/Moeskroen

Belgique/ Belgïe.


Copyright 2017 - ARPA3