Vertrouwelijkheid

De verkoper garandeert de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens van de koper die in geen enkel geval aan derden zullen doorgegeven worden.

De koper kan op elk moment zijn persoonlike gegevens op verzoek bij de verkoper laten wijzigen of verwijderen.

De verkoper verbindt er zich toe de regels inzake de bescherming van persoonlijke gegevens te respecteren.


Copyright 2017 - ARPA3